Ring oss för mer info! Telefon 010-10 12 444

Nya regler för avfallsrapportering

En ny avfallsförordning har antagits och gäller från och med den 1 augusti 2020. Två nyheter som berör företag är anteckningsplikt av farligt avfall som uppkommer på företaget samt rapporteringsplikt till Naturvårdsverket. Den nya rapporteringsplikten börjar att gälla den 1 november 2020.

Rapporteringsplikten gäller såväl verksamheter där avfall uppkommer som transportörer eller mottagare av farligt avfall.

Företag har ofta hjälp av avfallsentreprenörer som hämtar det farliga avfallet som uppkommer. Ragnsells och Stena Recycling erbjuder rapporteringstjänst.

Företag som själva tar hand om och lämnar sitt avfall på godkänd återvinningscentral ska nu själva rapportera till Naturvårdsverket. Detta görs via e-tjänst som nås via länken nedan.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/Avfallsregistret--via-e-tjanst/

Skriv utE-post

Nöjda kunder!

  • "Att miljödiplomera sig är ett bra sätt att komma vidare i miljöarbetet. Det är betydligt lättare att få med sig folk, då man har ett klart mål."

    Daniel Lindell, Nordiska Akvarellmuseet
  • "Jättebra. Fler och fler borde vara intresserade av miljödiplomering."

    Kjell-Inge Spetz, Klaveness Medical