Ring oss för mer info! Telefon 010-10 12 444

  • Start
  • Miljödiplomering
  • Diplomera eller certifiera?

Miljöcertifiering - Diplomera eller certifiera?

Varför ska man miljöcertifiera företaget?

Det finns många goda anledningar för att miljöcertifiera verksamheten

• arbetet med miljö blir enklare med hjälp av tydliga mål och handlingsplaner
• företagets miljöimage stärks vilket leder till ökad konkurrenskraft
• medarbetarna engageras
• företaget får ett kvitto på det goda miljöarbetet

 

Vad är miljöcertifiering?

Miljöcertifiering är ett sätt att miljöanpassa företag och offentliga förvaltningar. Avsikten är att få dessa verksamheter att arbeta mer miljövänligt. Genom miljöcertifiering stärker verksamheten sin miljöimage. Det kan gälla allt från vilka bilar man köper in och hur man hanterar avfall till vad man har för miljöpolicy och dagliga rutiner inom verksamheten. Rutiner och val som påverkar miljön helt enkelt.

Företag och förvaltningar kan miljöcertifieras enligt olika metoder. Idag finns två etablerade certifieringar som möter upphandlingskrav på oberoende granskning. En av dessa metoder är miljödiplomering enligt Svensk miljöbas, en annan är ISO-certifiering inom miljö (ISO 14001).

 

Vad är skillnaden mellan miljödiplomering och ISO 14001?

Miljödiplomering är mer lämpad för mindre verksamheter på ett lokalt/regionalt plan. Miljödiplomering kan vara ett första steg till certifiering enligt ISO 14001. För större verksamheter är ISO-certifieringen ofta ett naturligt första steg.
Miljödiplomering är en nationell metod att miljöanpassa företag medan ISO 14001 är internationell. Miljödiplomering är mindre resurskrävande än ISO 14001-certifiering. Båda metoderna är bra och erkända miljöledningssystem.
Grundvillkoret för att verksamheten ska kunna miljödiplomeras är att den följer gällande miljölagstiftning och inte har några anmärkningar avseende pågående verksamhet.

 

Vägen till miljödiplomering enligt Svensk miljöbas

Första steget till miljödiplomering är en miljöutredning. Denna följs av utbildning och handledning i olika steg. En miljöpolicy jobbas fram, specifika miljömål sätts upp och miljöplan skapas. All personal miljöutbildas och rutiner upprättas och införs. Därefter är verksamheten redo för miljödiplomering. Diplomeringen omfattar revision, godkännande och utfärdande av diplom.

Företaget får under resans gång en egen handledare och ett antal utbildningstillfällen. Tiden fram till diplomering beräknas till 3-6 månader.

Verksamheten omdiplomeras en gång om året. Då görs en ny miljörevision och uppföljning av miljöarbetet.

 

Vägen till miljöcertifiering enligt ISO 14001

Miljöcertifiering enligt ISO 14001 bygger på samma grundprinciper som ovan, men ställer fler och större krav på verksamheten och revisionerna är mer omfattande.

SamCert ISO-certifierar små och medelstora företag genom en metod för miljöcertifiering som uppfyller kraven i standarden ISO 14001.

Metoden är enkel och speciellt anpassad för små och medelstora företag.
Läs mer på www.samcert.se

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information

Skriv utE-post

Nöjda kunder!

  • "Att miljödiplomera sig är ett bra sätt att komma vidare i miljöarbetet. Det är betydligt lättare att få med sig folk, då man har ett klart mål."

    Daniel Lindell, Nordiska Akvarellmuseet
  • "Jättebra. Fler och fler borde vara intresserade av miljödiplomering."

    Kjell-Inge Spetz, Klaveness Medical