Ring oss för mer info! Telefon 010-10 12 444

  • Start
  • Kontakta oss
  • Om företaget

Om oss

SamCert Miljödiplomering

Vi arbetar med kunden i fokus och sätter tillförlitlig kompetens och bemötande främst.

Det är viktigt för oss att säkerställa att bästa möjliga resultat uppnås för våra kunder.

Våra kunder finns i Västra Götalandsregionen och Mälardalen.

Våra kontor finns i Göteborg på Lindholmen Science Park och Strömstad.

Vi finns även representerade i Katrineholm och Stockholm.

Lindholmen reception

Receptionen på Lindholmen Science Park. Receptionisterna tar emot och lotsar er rätt.

Du är välkommen att träffa oss i Open Office en trappa upp.

 

ann-sofie-199x300Ann-Sofie Gustafsson

Miljörevisor och handledare. Ann-Sofie har arbetat som miljörevisor och handledare för miljöfrågor i över tio år. Hon har en akademisk examen i Ekologi med Miljöledning.

  

 

 

jan-ake-199x300

Jan-Åke Persson

Miljörevisor och handledare. Jan-Åke har arbetat inom området ledningssystem i snart 30 år och som konsult och handledare under de senaste 10 åren.

 

hans-ake-199x300Hans-Robert Hansson

Administratör. Hans-Robert är vår administratör och är ansvarig för att planera bokningar med våra kunder. Han är även miljöengagerad på sin fritid inom politiken i Bohuslän.

 

Historik

Verksamheten startade miljörådgivning 2001 i namnet Miljökompetens. Miljökompetens står bakom och utvecklar en modell för certifierbara ledningssystem enligt standarder för miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöledning, ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1 och OHSAS 18001. Modellen, som är speciellt anpassad för små och medelstora företag, kallas för SamCert.

Under hösten 2011 startade SamCert AB och verksamheten utökades till att omfatta även Miljödiplomering av små och medelstora företag. Avdelningen kallas SamCert Miljödiplomering.

SamCert AB är godkänd utfärdare av Miljödiplom enligt Svensk Miljöbas kravstandard.  Företaget är även certifierat enligt ISO9001 och ISO14001. Läs mer på www.samcert.se/kontakta-oss/om-foeretaget.

Vi-skogen webbknappar Gåva stor 2014

SamCert planterar 90 st. träd. Där kommer trädet att förbättra miljön och livet för familjerna runt Victoriasjön. Planteringen sker genom biståndsorganisationen Vi-skogen. Varje träd hjälper klimatet att producera uppskattningsvis 60 kg koldioxid vilket ger cirka 5 ton koldioxidneutralisering. Träden hjälper även människorna att få bättre levnadsförhållanden. Läs mer på www.viskogen.se

Skriv utE-post

Nöjda kunder!

  • "Att miljödiplomera sig är ett bra sätt att komma vidare i miljöarbetet. Det är betydligt lättare att få med sig folk, då man har ett klart mål."

    Daniel Lindell, Nordiska Akvarellmuseet
  • "Jättebra. Fler och fler borde vara intresserade av miljödiplomering."

    Kjell-Inge Spetz, Klaveness Medical