Ring oss för mer info! Telefon 010-10 12 444

Digitala möten under pandemin

Med anledning av risken för spridning av covid-19 följer vi våra myndigheters råd. Av omtanke om våra medarbetare och våra kunder har vi beslutat att under dessa speciella omständigheter erbjuda våra kunder att genomföra utbildningar och revisioner via videolänk, Teams Outlook 365 eller Zoom.

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland har beslutat om skärpta råd. Samma råd gäller även i regionerna Stockholm, Skåne, Uppsala och Östergötland.

  • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Skriv utE-post

Nöjda kunder!

  • "Att miljödiplomera sig är ett bra sätt att komma vidare i miljöarbetet. Det är betydligt lättare att få med sig folk, då man har ett klart mål."

    Daniel Lindell, Nordiska Akvarellmuseet
  • "Jättebra. Fler och fler borde vara intresserade av miljödiplomering."

    Kjell-Inge Spetz, Klaveness Medical