Så går miljödiplomering av verksamheter till:

 

schema

 1. Introduktion

  Vår handledare kommer ut på ditt företag och går igenom dokumentationen som ska användas i projektet.

 2. Handledning och eget arbete

  Vid 3-5 tillfällen går vi igenom olika avsnitt och handleder arbetet framåt. Mellan träffarna arbetar företaget på egen hand.

 3. Miljöutbildning av personalen

  I miljödiplomeringen är det ett krav att samtlig personal miljöutbildas. Företaget kan välja lärarledd utbildning eller en individuell webbaserad utbildning vid valfri tidpunkt.

 4. Diplomering

  Efter cirka 3-6 månader är företaget redo att genomgå en miljörevision för diplomering. Miljöledningssystemet granskas av en miljörevisor som rekommenderar att miljödiplom utfärdas. Ibland framkommer avvikelser. Företaget får då ange vilka korrigerande åtgärder som ska genomföras varefter miljödiplom utfärdas och överlämnas till företaget.

 

Skriv ut